TEL.CONTACT / COMENZI
+40771 292 698
Degami Linkedin Degami Google Plus Degami Twitter Degami Facebook
TEL.CONTACT / COMENZI
+40771 292 698
TELEFON
0771 292 698 0371.432.374
Clienti
Galerie
Noutati
Info utile
Legislatie
Grupaje
Rute transport marfa
Transport frigorific
Newsletter

Incoterms

Home    » Legislatie
Incoterms

INCOTERMS este un acronim pentru INternational COmmercial TERMS ceea ce înseamnă Clauze de Comerț Internațional.

În orice contract de vânzare se pune problema stabilirii modalităților de livrare, a transferului riscurilor și a repartizării între vânzător și cumpărător a cheltuielilor aferente transportului mărfurilor (cheltuieli privind asigurarea mărfii, contravaloarea transportului).

Este anevoioasă rezolvarea acestor formalități de fiecare dată prin inserarea în contract a clauzelor detaliate cuprinzând reglementarea tuturor acestor aspecte. De aceea practica a imaginat o metodă de a scurta drumul până la încheierea contractului, recurgând la termeni comerciali ce condensează într-o formă cat mai simplificată posibil, situațiile cele mai uzuale.

Free On Board (FOB)

De exemplu, stipulând simplu intr-un contract că marfa urmează a fi vandută „FOB Hamburg”, părțile au vrut să spună că:

vânzatorul trebuie să încarce și să expedieze marfa pana in portul Hamburg
să suporte cheltuialile de încărcare
să expedieze marfa folosind transportul maritim
să suporte riscurile până în momentul îmbarcării

În timp ce cumparatorului ii incumba următoarele obligații:

să plătească cheltuielile de navlosire
să suporte riscurile din momentul îmbarcării mărfii

Uzanțele comerciale au fost la origine, proprii vânzarilor maritime iar înțelesul lor era diferit in functie de loc, de port (maritim sau fluvial), sau de țară. Acest fapt crea dificultăți în ceea ce privește cunoasterea lor de către părți, care nu știau exact întinderea obligațiilor lor, deoarece uzanțele cunoșteau accepțiuni variate în funcție de portul în care se aplicau. De exmplu, o vanzare FOB implica intr-un port obligatia vanzatorului de a incarca marfa la bordul navei, in timp ce intr-un alt port, se impunea numai sa aduca marfa la chei, langa nava. Ori aceste diferente erau stanjenitoare si erau surse de neintelegeri intre parti, fiind extrem de dificil de stabilit care a fost intentia initiala a partilor

Pentru a înlătura aceste inconveniente Camera Internațională de Comerț de la Paris , incepand cu anul 1920 a avut inițiativa si a întreprins codificarea termenilor comerciali cei mai uzuali.

Prima codificare a avut loc in anul 1936, a fost revizuită in anul 1953, completata in 1967, 1976, 1980 și 1990. Varianta cea mai recenta datează din 1999 fiind publicata in anul 2000 sub titulatura de Incoterms 2000 

Incoterms conțin un preambul în care se arată că prevederile acestor reguli nu se impun voinței parților ( nu au deci caracter obligatoriu), partenerii având libertatea să insereze în cuprinsul contractului alte dispozitii speciale. Cele doua parți se pot referi la Incoterms ca baza a contractului lor dar pot prevedea anumite modificări sau adăugiri în funcție de natura mărfurilor care fac obiectul contractului. Aplicarea Incoterms fiind facultativă este dependentă de voința partilor.

Adoptarea de către p ele a conditiilor de livrare reglementate prin aceste uzanțe nu comportă alte formalități precizări decât simpla înscriere in contractul de vânzare internațională a clauzei alese, urmată de indicarea denumirii prescurtate a regulii:

F.O.B. Incoterms 2000
C.I.F. Incoterms 2000
F.A.S. Incoterms 1990
Grupa E - Vanzatorul pune marfa in propriile depozite la dispozitia cumparatorului:

EXW - Ex Works - Franco fabrică (Presupune obligații minime pentru vânzător care trebuie să pună marfa la dispoziția cumpărătorului la sediul său fără a răspunde de încarcarea mărfii în mijlocul de transport al cumpărătorului. Cumpărătorul suportă toate riscurile pe care le comportă preluarea mărfii și transportarea acestora la destinație)

Grupa F - Transportul principal nu este platit de catre vanzator, care remite marfa unui transportator desemnat:

FCA - Free Carrier - Franco transportator - marfa, dupa ce a fost vanduta este predata de exportator primului caraus, numit de cumparator, la locul convenit. Indicat este sa se stipuleze in contract obligatia vanzatorului de a incarca si stivui marfa in containere in mijlocul de transport pe cheltuiala sa, ramanand in sarcina cumparatorului cheltuielile cu transportul si de descarcare.
FAS - Free Along Ship - Franco de-a lungul vasului - se poate utiliza numai in cazul transporturilor maritime si fluviale, cumparatorul angajeaza nava, iar vanzatorul aduce marfa in port si o plaseaza pe chei de-a lungul navei.
FOB - Free on Board - Franco la bord - transferul de la vanzator la cumparator al marfii, cheltuielilor, formalitatilor si riscului se face in momentul cand marfa a trecut balustrada (copastia) vasului. (Vânzătorul trebuie să livreze mărfurile unui anumit transportator cu care cumpărătorul are încheiat un contract de transport. Din momentul livrării mărfii, cumpărătorul suportă toate riscurile).

Grupa C - Transportul principal este platit de catre vanzator, care suporta cheltuielile dar nu si riscurile pe timpul transportului:

CFR - Cost and Freight - Cost și navlu - vanzatorul angajeaza nava, o incarca si o duce in portul de destinatie convenit.
CIF - Cost, Insurance, and Freigt - Cost, asigurare și navlu - pe langa CFR vanzatorul are obligatia sa procure pentru cumparator, pe contul acestuia din urma, un contract de asigurare impotriva riscurilor maritime de avariere sau de pierdere a marfii in timpul transportului.
CPT - Carriage paid to - Transport plătit până la - vanzatorul plateste transportul pana la destinatie. Conditia poate fi utilizata pentru toate felurile de transport.
CIP - Carriage and Insurance paid to - Transport și asigurare plătite până la - pe langa CPT vanzatorul asigura marfa, in numele si pe contul cumparatorului, contra riscurilor minime de avariere si pierdere.

Grupa D - Vanzatorul suporta toate cheltuielile si riscurile pentru livrarea marfii la locul de destinatie convenit:

DAF - Delivered at Frontier - Franco frontieră - vanzatorul pune marfa la dispozitia cumparatorului la frontiera convenita si indeplineste formalitatile de vamuire la import.
DES - Delivered ex Ship - Franco navă nedescărcat (numai pe căi navigabile)- vanzatorul suporta cheltuielile si riscurile aducerii marfii in portul de destinatie, punand-o la dispozitia cumparatorului la bordul navei, nevamuita pentru import.
DEQ - Delivered ex Quay - Franco Chei (numai pe căi nevigabile)- pe langa DES, vanzatorul plateste vama in tara cumparatorului.
DDU - Delivered Duty Unpaid - Franco destinație nevămuit - vanzatorul nu plateste vama si celelalte taxe din tara cumparatorului.
DDP - Delivered Duty Paid - Franco destinație vămuit - vanzatorul plateste toate taxele si riscurile care intervin, ducand marfa la destinatie(maxim de obligații care-i revin vânzătorului).
FCA - modificarile privind obligatiile de incarcare si de descarcare: apare ca o obligatie de specificare a unui loc. Anterior, specificarea unui loc nu era o obligatie ci doar o obisnuinta.
EXW - pentru acest termen se face recomandarea: Termenul nu trebuie utilizat atunci cand cumparatorul nu poate efectua direct sau indirect formalitatile la export. In asemenea cazuri trebuie utilizat termenul FCA sub rezerva ca vanzatorul accepta sa incarce marfa pe cheltuielile si riscul sau.
FAS - beneficiaza de aceeasi precizare; Termenul FAS impune vanzatorului obligatia de suporta cheltuielile de export. Este vorba de o solutie total diferita fata de versiunile anterioare cand acestea reveneau cumparatorului. Termenul FAS este utilizat exclusiv pentru transportul pe mare sau pe cai navigabile interioare.
FOB - cunoaste si el o mentiune: Daca partile nu inteleg ca marfa este livrata la momentul in care trece peste balustrada vasului, trebuie utilizat termenul FCA .

Legislatie

SOLICITA OFERTA DE TRANSPORT
TELEFON
0727219001
Cele mai bune preturi! Raspuns rapid!
Adresa
Nicolae Firu nr. 72, Chisoda, jud. Timis
Email
contact@degami.ro
Telefon
0771 292 698 0371.432.374
Web design by Royalty
Optimizare SEO Timisoara