TEL.CONTACT / COMENZI
+40771 292 698
Degami Linkedin Degami Google Plus Degami Twitter Degami Facebook
TEL.CONTACT / COMENZI
+40771 292 698
TELEFON
0771 292 698 0371.432.374
Clienti
Galerie
Noutati
Info utile
Legislatie
Grupaje
Rute transport marfa
Transport frigorific
Newsletter

Degami polita de asigurare pentru Companie de Expeditii

Home    » Legislatie
Degami polita de asigurare pentru Companie de Expeditii

Casele de expeditii sunt persoane juridice, autorizate de Ministerul Trasporturilor si Infrastructurii, care din ordinul si pe seama unui client, isi asuma raspunderea  sa organizeze un transport de marfuri, fara sa fie el insusi transportator, prin incheierea unui contract cu personae juridice transportatoare. In organizarea transportului. Pe langa transportul propriu-zis, se include activitati conexe acestuia, cum ar fi : depozitarea marfii, obligatiile vamale, controlul marfurilor, executarea dispozitiilor privind incasarea sumelor cuvenite clientului.

Casele de expeditii au obligatia, inca de la autorizare si pentru mentinerea permanenta a ei, sa-si incheie polita de raspundere civila, raspundere ce se refera  la pierderea, deteriorarea sau distrugerea partial a marfii, precum si alte cheltuieli justificate legate de expeditie ( de depozitare, de limitare a pagubelor, de redirectionare a marfii) produse  intre momentul luarii in primire a marfii pentru expeditie si momentul predarii ei destinatarului.

Casele de expeditii trebuie sa se asigure ca trasportatorii au polite CMR!

 Asigurarea este destinata urmatoarelor:
- Caselor de Expediţii care au o licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier, valabilă, eliberată de Autoritatea Rutieră Română
- Societăţilor de transport care efectuează pe lângă activitatea de transport rutier şi intermedieri de transporturi şi în acest scop au pe lângă licenţa de transport şi o licenţă de execuţie pentru activităţi conexe transportului rutier, valabilă, eliberată de Autoritatea Rutieră Română
Asigurarea de raspundere civila este obligatorie, impusa de legislaţia privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor  conexe acestora, prin Ordonanţa de urgenţă nr.109/2005, emisa de Guvernul României şi Ordinul 1987/18.11.2005 emis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
Asigurarea este necesară în vederea obţinerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier,  activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public 
Asigurarea de răspundere civilă pentru activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public acoperă răspunderea asiguratului angajată faţă de clienţi/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, săvârşite din culpa sa (erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie), în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii de intermediere în transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, pentru care este autorizat.
Suma asigurată va fi stabilită în EURO, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de transporturi rutiere şi a activităţilor conexe acestora  
Prima de asigurare se achită anticipat şi integral, la încheierea contractului de asigurare, în lei, la cursul B.N.R. din data plăţii, în numerar sau prin virament bancar, cu ordin de plată. La solicitarea asiguratului, prima de asigurare se poate achita în maxim 4 rate sub-anuale

Asigurarea se încheie cu franşiza obligatorie de 150 Euro – deductibilă din fiecare daună. 

Documente pentr asigurarea companiei de expeditie


1.  Asigurarea se încheie pe o perioadă de 1 (un) an calendaristic
2. Asigurarea se încheie în baza declaraţiei de asigurare, completate de către asigurat, anexa la contractul de asigurare. Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei de asigurare şi emiterea de către asigurător a contractului de asigurare.
3.  Campurile din contractul de asigurare se completeaza astfel:
-   Asigurat: datele despre asigurat: adresa completa, CUI, tel./fax.
-   "Specificul activităţii” se completează:  Activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.  
-   La “Profesia exercitata” nu se completează nimic.  
-   Felul răspunderii asigurate: Răspunderea civila pentru activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.   
-   Suma asigurata este Limita răspunderii pe întreaga perioadă asigurată şi pe eveniment, impusă de legislaţia în vigoare: 50.000 EURO pentru transporturi rutiere internaţionale şi 30.000 EURO pentru transporturi rutiere naţionale. Aceasta înseamnă ca este aceeaşi limită a răspunderii pe eveniment ca şi pe întreaga perioadă asigurată (nr. evenimente = 1) În funcţie de solicitarea clientului de a încheia asigurarea de răspundere civilă doar pentru transporturi rutiere internaţionale sau doar pentru transporturi rutiere naţionale, sau pentru ambele , suma asigurata poate fi 50.000 EURO, 30.000 EURO sau 80.000 EURO, aşa cum este precizat în tariful de prime 
-   Franşiza: 150 EURO
4.  Având în vedere că asigurarea se poate încheia fie pentru transporturi rutiere internaţionale, fie pentru transporturi rutiere naţionale, fie pentru amândouă, la rubrica menţiuni se va preciza, în funcţie de situaţie:
valabil doar pentru transporturi rutiere internaţionale 
valabil doar pentru transporturi rutiere naţionale 
valabil pentru transporturi rutiere internaţionale şi pentru transporturi rutiere naţionale 
5.  Contractul de asigurare se emite în două exemplare, câte unul pentru fiecare din următoarele părţi: Asigurat, Asigurător

Legislatie

SOLICITA OFERTA DE TRANSPORT
TELEFON
0727219001
Cele mai bune preturi! Raspuns rapid!
Adresa
Nicolae Firu nr. 72, Chisoda, jud. Timis
Email
contact@degami.ro
Telefon
0771 292 698 0371.432.374
Web design by Royalty
Optimizare SEO Timisoara