TEL.CONTACT / COMENZI
+40771 292 698
Degami Linkedin Degami Google Plus Degami Twitter Degami Facebook
TEL.CONTACT / COMENZI
+40771 292 698
TELEFON
0771 292 698 0371.432.374
Clienti
Galerie
Noutati
Info utile
Legislatie
Grupaje
Rute transport marfa
Transport frigorific
Newsletter

Declaratii intrastat

Home    » Legislatie
Declaratii intrastat

Intrastatul reprezinta sistemul de colectare si de evidenta a datelor statistice referitoare la comertul cu bunuri ce se realizeaza intre tarile din cadrul Uniunii Europene. In momentul in care o tara intra in Uniunea Europeana, intra automat si in circuitul unic european de bunuri, denumit si Piata Unica. Datorita acestui fapt, controlul vamal asupra fluxului de bunuri intre aceasta tara si celelalte tari membre dispare, iar agentii economici nu mai sunt obligati sa incheie declaratii vamale pentru bunurile comercializate.

Pentru ca operatiunile de verificare si strangere de date sa fie facil de utilizat, a fost creat si dezvoltat Sistemul Intrastat, ce are rolul de a strange informatiile necesare direct de la agentii economici, astfel incat sa se aiba in vedere o evidenta certa a cantitatii de bunuri ce se afla in circuitul unic, precum si calcularea indicatorilor macroeconomici ai fiecarei tari membre, dar si stabileste politici comune eficiente la nivelul intregii Uniuni Europene.

Sistemul Intrastat a fost pus in aplicare la data de 1 ianuarie 1993 la nivelui Uniunii Europene si are in componenta o serie de Regulamente valabile pentru toate statele membre UE. In Romania, Sistemul Intrastat a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2007, odata cu intrarea acesteia in Uniunea Europeana, si este obligatoriu pentru toti agentii economici ale caror importuri si exporturi de bunuri din si catre statele membre Uniunii Europene depasesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinta.

La momentul actual sunt in vigoare urmatoarele Regulamente:

 • Regulamentul Consiliului Nr. 638/2004, privind statisticile de comert intre toate statele membre, modificat prin Regulamentul (CE) Nr. 222/2009
 • Regulamentul Comisiei Nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului Nr. 638/2004.

Astfel, aceste Regulamente comunitare:

 • permit evidenta volumului schimburilor internationale pentru fiecare stat membru.
 • stau la baza calcularii indicatorilor macroeconomici ce evidentiaza evolutia economica si sociala a fiecarei tari in parte.

Regulamentele comunitare se utilizeaza pentru fundamentarea politicilor comunitare pe diferite domenii (comerciale, monetare, vamale), dar si pentru determinarea cotei din bugetul comunitar ce ii revine fiecarei tari membre.

Obligativitatea folosirii Sistemului Intrastat revine tuturor agentilor economici ce indeplinesc o serie de conditii:

 • sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata, avand un cod de identificare fiscala
 • realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene
 • valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare import sau export ce depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an in parte.

Declaratia Intrastat trebuie completata de 3 categorii de agenti economici:

 • agentii economici care au avut obligatia de a raporta in Sistemul Intrastat pentru anul anterior celui de referinta, si care pe tot parcursul anului anterior celui de referinta au depasit pragul valoric Intrastat stabilit pentru anul de referinta, separat pentru fiecare flux in parte. Acesti agenti economici completeaza si transmit Declaratia Intrastat pentru intregul an de referinta.
 • agentii economici care au dobandit obligatia de a raporta in Sistemul Intrastat pentru anul anterior celui de referinta, si care pe tot parcursul anului anterior celui de referinta au depasit pragul valoric Intrastat stabilit pentru anul de referinta, separat pentru fiecare flux in parte. Acesti agenti economici completeaza si transmit Declaratia Intrastat pentru intregul an de referinta.
 • agentii economici care depasesc pragul valoric Intrastat in cursul anului de referinta, separat pentru fiecare flux in parte. Obligatia de a raporta pentru Sistemul Intrastat a acestora intervine in luna in care valoarea adunata de la inceputul anului de referinta a schimburilor intre tarile membre de bunuri depaseste pragul valoric Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pe cele doua fluxuri.

Pragurile valorice Intrastat reprezinta valorile pana la care agentii economici au posibilitatea de a face schimb de bunuri cu celelalte tari membre ale Uniunii Europene, fara sa aiba obligatia de a completa Declaratia Intrastat. Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux in parte si pot avea valori diferite atat pentru importuri, cat si pentru exporturi de bunuri intre tarile membre ale Uniunii Europene.

Toate informatiile cu privire la pragurile valorice se publica anual in Monitorul Oficial la sfarsitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt in vigoare. Pragurile valorice Intrastat stabilite pentru anul 2013 sunt:

 • pentru importuri: 500000 lei
 • pentru exporturi: 900000 lei

Agentii economici obligati sa furnizeze date Intrastat trebuie sa transmita in fiecare luna la INS, in format electronic, o Declaratie Intrastat in care sunt specificate importurile si exporturile in si din tarile membre ale Uniunii Europene.

O Declaratie Intrastat trebuie, obligatoriu, sa cuprinda urmatoarele informatii:

 • fluxul de bunuri (importuri/exporturi)
 • perioada de referinta
 • datele de identificare ale firmei
 • tara ce importa sau exporta bunuri
 • codul bunurilor ce are 8 cifre (conform Nomenclatorului Combinat)
 • tipul tranzactiei
 • modul de transport
 • termenii de livrare
 • cantitatea in kilograme
 • cantitatea in unitate de masura suplimentara
 • valoarea facturata
 • valoarea statistica
 • descrierea bunurilor

Agentul economic are responsabilitatea sa monitorizeze schimburile de bunuri intre tarile membre pentru a stii exact cand trebuie transmise Declaratiile Intrastat.

Pentru a se reglementa cat mai bine operatiunile de colectare a datelor direct de la agentii economici, s-a pus in aplicare legislatia nationala pentru Declaratia Intrastat, ce a fost actualizata pentru a fi in concordanta cu legislatia europeana pentru Declaratii Intrastat.

In Romania, legislatia pentru Declaratia Intrastat cuprinde:

 • Legea Nr. 422/22.11.2006
 • Ordinul Presedintelui INS cu privire la Normele de completare a Declaratiei Intrastat
 • Ordinul Presedintelui INS cu privire la stabilirea pragurilor valorice pentru colectarea datelor statistice privind comertul cu produse intre tarile membre ale Uniunii Europene

Legislatia pentru Declaratia Intrastat, valabila in Uniunea Europeana, cuprinde:

 • Regulamentul Consiliului Nr. 638/2004, privind statisticile de comert intre toate statele membre, modificat prin Regulamentul (CE) Nr. 222/2009
 • Regulamentul Comisiei Nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului Nr. 638/2004

gentii economici care au depasit pragurile valorice in cursul anului au obligatia de a transmite Declaratia Intrastat incepand cu luna in care s-au depasit pragurile valorice. In cazul in care se depaseste unul cele doua praguri valorice, se va completa Declaratia Intrastat numai pentru acel flux pentru care s-a inregistrat depasirea valorica (import/export).

O Declaratie Intrastat se completeaza in fiecare luna utilizand aplicatii online puse la dispozitie de INS. Aceste declaratii se transmit numai la data stabilita conform legii in vigoare.

Declaratiile Intrastat se depun numai in format electronic. Nu sunt acceptate, sub nicio forma, Declaratiile Intrastat depuse pe suport de hartie!

Importurile si exporturile de produse se realizeaza in cadrul Pietii Unice si numai intre tarile member UE:

Austria (AT), Belgia (BE), Bulgaria ( BG), Cipru (CY), Danemarca (DK), Estonia (EE), Finlanda (FI), Franta (FR), Germania (DE), Grecia (GR), Irlanda (IE), Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Marea Britanie (GB), Olanda (NL), Polonia (PL), Portugalia (PT), Republica Ceha (CZ), Romania (RO), Slovacia (SK), Slovenia (SI), Spania (ES), Suedia (SE), Ungaria (HU).

Declaraţia Intrastat se depune numai in format electronic. Declaratiile Intrastat se pot depune utilizand una din urmatoarele metode:

 • online utilizand aplicatiile puse la dispozitie de catre INS
 • offline utilizand softul pus la dispozitie de catre INS

Nu se accepta comunicarea Declaratiilor Intrastat pe suport de hartie.

Declaratia Intrastat se depune fie numai in nume propriu, fie de o firma specializata in Declaratii Intrastat.

Se recomanda apelarea la firme specializate pentru a nu exista riscul nedepunerii la timp a Declaratiilor Intrastat. Astfel, se evita riscul de a plati sanctiuni pentru nedepunerea Declaratiei Intrastat la timp sau a depunerii Declaratiei Intrastat cu date incorecte sau incomplete.

Inregistrarea corecta si completa a Declaratiilor Intrastat, precum si depunerea la timp a acestora, sunt obligatorii. Se sanctioneaza nedepunerea la timp a Declaratiei Intrastat, dar si daca datele transmite nu sunt conforme cu realitatea.

Conform Art. 10 din Legea Nr. 422/22.11.2006 constituie contraventie urmatoarele fapte savarsite de catre agentii economici:

 • refuzul transmiterii datelor solicitate
 • intarzieri in transmiterea datelor
 • transmitere de date incorecte si incomplete
 • refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre INS a documentelor si evidentelor necesare verificarii datelor
 • neaplicarea masurilor dispuse de catre INS prin atentionari sau procese verbale de constatare a contraventiei

Aceste contraventii se aplica persoanelor juridice si se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 7500 lei si 15000 lei.

Intr-o Declaratie Intrastat se declara urmatoarele:

 • cumparari sau vanzari de bunuri
 • bunuri pentru operatiuni de prelucrare sub contract (procesare)
 • bunuri returnate dupa prelucrare sub contract, respectiv dupa finalizarea operatiunilor de procesare
 • bunuri defecte importate sau exportate, precum si bunurile ce au rolul de a inlocui bunurile reclamate ca defecte
 • bunuri expediate sub forma de donatii
 • bunuri pentru constructii
 • bunuri importate sau exportate in regim de consignatie
 • bunuri importate sau exportate pentru utilizare temporara, daca perioada de utilizare este mai mare de 24 luni
 • bunuri importate sau exportate pentru stocare, daca timpul de stocare este mai mare de 24 luni, ca apoi bunurile sa se reintoarca la proprietarul de drept

In cadrul Declaratiei Intrastat nu se declara urmatoarele:

 • servicii
 • bunuri aflate in tranzit
 • miscari temporare
 • bunuri expediate ca mostre comerciale
 • schimbul de bunuri cu alte state ce nu fac parte din Uniunea Europeana, deci nu fac obiectul Sistemului Intrastat
 • reparatii

Pentru importurile si exporturile intre tarile membre, valoarea facturata a bunurilor importate sau exportate este exprimata in lei fara TVA sau accize. Daca tranzactia nu este insotita de o factura, valoarea bunului trebuie estimata folosind valoarea de piata a acestuia.

 

Legislatie

SOLICITA OFERTA DE TRANSPORT
TELEFON
0727219001
Cele mai bune preturi! Raspuns rapid!
Adresa
Nicolae Firu nr. 72, Chisoda, jud. Timis
Email
contact@degami.ro
Telefon
0771 292 698 0371.432.374
Web design by Royalty
Optimizare SEO Timisoara